Proiectul ECO-PRACT-CLIMA reprezintă un suport cheie pentru a consolida infrastructura de susținere a activităților didactice și de practică a studenților din cadrul a două facultăți care formează specialiști pentru domenii de activitate în care studiul schimbărilor climatice este foarte important (agricultură, protecția mediului, geografie fizică, dezvoltare rurală în zona montană).

Proiectul promoveaza activități co-curriculare care să completeze competențele dobândite la disciplinele de profil din planurile de învățământ care se referă la studiul ecofactorilor și al impactului acestora.

 

Scopul proiectului ECO-PRACT-CLIMA este dual: îmbunătățirea infrastructurii de monitorizare a ecofactorilor la nivelul Bazei Didactice din comuna Fundata (jud. Brașov) și al laboratoarelor din Campusul Universității, respectiv training-ul studenților pentru dezvoltarea unor competențe practice de utilizare a serviciilor de planificare și implementare pentru adaptarea la schimbările climatice.

Baza didactică din comuna Fundata


Rezultatul principal scontat al proiectului ECO-PRACT-CLIMA este pregătirea profesională a studenților din grupul țintă prin dezvoltarea unor aptitudini tehnice de utilizare în teren a unor sisteme de colectare a datelor climatice din zona montană și de vizualizare, interogare și utilizare a datelor climatice disponibile pentru dezvoltarea unor studii de caz privind serviciile pentru adaptarea la schimbările climatice.


Proiectul ECO-PRACT-CLIMA oferă sinergii cu proiectul complex INTER-ASPA ”INstrumente de modelare a proceselor de inTERfaţă Apă – Sol – Plante – Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană”, PN-III-1.2-PCCDI-2017-0721, aflat în ultimul an de implementare la Universitatea Valahia ca partener în consorțiu. Studenții participanți vor avea acces la infrastructura proiectului INTER-ASPA și la expertiza specialiștilor din cadrul acestui proiect (https://inter-aspa.ro/).