Obiectivele proiectului:

  • 1. Dotarea bazei de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul Universităţii Valahia cu instrumentație specifică studiului schimbărilor climatice.

    2. Efectuarea unor expediții în teren cu studenții celor 4 programe de studii de licență: Geografie, Geografia turismului, Montanologie și Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură cu scopul dobândirii de aptitudini tehnice folosind facilitățile bazei didactice Fundăţica (jud. Braşov) pentru amplasarea unor stații de monitorizare a regimului de apă, respectiv efectuarea unor determinări actinometrice și de evaluare a stării vegetației în zona montană.   

    3. Formarea unor competențe practice pentru dezvoltarea unor servicii climatice prin proiectarea și dezvoltarea unor studii de caz de adaptare la schimbările climatice pe grupe de lucru. 

    4. Implementarea unor activități co-curriculare eficiente care să sprijine  transferul de cunoștințe transdisciplinare între studenți și cadre didactice cu formare profesională diferită.