PROIECTUL ECO-PRACT-CLIMA - 2020: Prezentare proiect

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2020-0508

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste


Titlu proiect: DEzvoltarea unor COmpetențe PRACTice pentru studiul schimbărilor CLIMAtice - impact universal, efecte regionale și locale – la baza didactică Fundațica a Universității Valahia din Târgoviște (ECO-PRACT-CLIMA)


Descrierea activităților

Universitatea Valahia din Târgoviște, prin baza didactică și cele 2 facultăți implicate, Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor, respectiv Facultatea de Științe Umaniste, deține o infrastructură specifică cu ajutorul căreia se pot implementa cu succes obiectivele proiectului ECO-PRACT-CLIMA: sisteme de calcul de generație actuală cu licență ArcGIS Pro, ArcGIS Desktop 10.6, Aquaveo GMS, etc. și acces la geoportalurile COPERNICUS și ale misiunilor de teledetecție pentru observarea Pământului, sisteme de monitorizare a ecofactorilor, caracteristicilor de vegetație și geopoziționare  și posibilități de cazare în cadrul Bazei didactice Fundățica pentru efectuarea expedițiilor în teren. 


Activitățile prevăzute pentru atingerea obiectivelor propuse sunt următoarele:

A.1 Activități specifice managementului proiectului ECO-PRACT-CLIMA

A.2 Planificarea și organizarea activităților. Selectarea grupului ţintă al studenților.

A.3. Efectuarea de expediții în teren pentru monitorizarea regimului de apă și al celui radiativ

A.4 Training și coaching pentru utilizarea serviciilor de planificare și implementare pentru adaptarea la schimbările climatice.

A.5 Diseminarea rezultatelor