Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la urmatoarele persoane de contact:


Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Stiinte Umaniste

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod postal 130105, Targoviste
Tel./Fax: +4 0245/206105
web: http://fsu.valahia.ro


 Coordonator stiintific:  Conf. dr. ing. DUNEA Daniel 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor

Str. Aleea Sinaia, nr. 13, cod postal 130004, Targoviste
Tel. 0769076854
web: http://fimsa.valahia.ro