Print

 eco pract clima


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2020-0508


Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste


Titlu proiect: DEzvoltarea unor COmpetențe PRACTice pentru studiul schimbărilor CLIMAtice - impact universal, efecte regionale și locale – la baza didactică Fundațica a Universității Valahia din Târgoviște (ECO-PRACT-CLIMA)


Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 260.000 lei


Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. abilitat DUNEA Daniel


Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2020/03/FDI2020-Rezultate-finaleCNFIS-lista-proiecte-publicare.pdf